Buurtpreventie

Buurtpreventie Gijzenrooi


Vanuit onze buurtvereniging is in samenwerking met de politie van de gemeente Eindhoven, het buurtpreventieproject opgestart. Doel van het project is door middel van preventieve akties de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners te verhogen.

Wat is buurtpreventie?
Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden. Een buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar de buurtbewoners bereid zijn samen met de politie iets aan de veiligheid te doen. Doelen van buurtpreventie zijn:
- verhogen veiligheid
- verhogen veiligheidsgevoel
- beperken materiŰle en immateriŰle schade

Wat is buurtpreventie niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het geenszins de bedoeling is "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privÚleven van anderen. En natuurlijk heeft het "eigen rechter spelen" niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat het simpelweg verboden is.

Wat doet u?
Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denk ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of het aanlaten van een of meer lampen als u 's avonds de deur uitgaat. Zoals gezegd, is het de bedoeling van een buurtpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties. Maak bijvoorbeeld ook eens afspraken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van. Minder urgente verdachte situaties en/of ergernissen kunt u, al dan niet door middel van Ĺde gele kaartĺ, aanmelden bij de straatco÷rdinator. Zaken die de veiligheid en/of veiligheidsgevoel niet direkt aantasten (gestort vuil, losliggende tegels ed.) kunnen rechtstreeks bij de gemeente aangemeld worden. Telefoonnummer is 14-040, mailen kan ook naar gemeente@eindhoven.nl.

Wat doet het preventieteam?
De buurt- en straatco÷rdinatoren zijn vrijwilligers uit de buurt die zich wat meer kunnen en willen inzetten voor het project. De straatco÷rdinatoren zijn het aanspreekpunt bij u in de buurt. Bij hen kunt u een probleem aankaarten. De buurtco÷rdinator is de spil. Enerzijds houdt de buurtco÷rdinator contact met de straatco÷rdinatoren en verzamelt hij alle gele kaarten. Anderzijds is hij in contact met de politie. Hij brengt de politie op de hoogte over wat er zich op het gebied van de criminaliteit afspeelt in uw buurt. En hij ontvangt relevante informatie van de politie. Bijvoorbeeld een toename van inbraken in een straat. Bovendien heeft de buurtco÷rdinator ook contact met andere instanties om erop aan te dringen dat bepaalde maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld betere straatverlichting die de buurt veiliger maakt.

Wat doet de politie?
De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt. Ze vormen een belangrijke basis voor de verdere activiteiten van de politie. Zoals het surveilleren in de buurt. Verder geeft de politie voorlichting over de wijze waarop u aangifte kunt doen en hoe u verdachte situaties het best kunt melden en beschrijven.

Toekomst
Zoals uit het plaatje blijkt zijn er 11 sectoren en minder dan 10 straatco÷rdinatoren. Indien u interesse heeft om ook wat energie te steken in de buurtpreventie kunt u zich aanmelden als straatco÷rdinator. Ook voor overige vragen omtrent het buurtpreventieproject kunt u natuurlijk terecht bij uw buurt- of straatco÷rdinator. Mailen kan ook. Het laatste nieuws van het buurtpreventieteam is hier en in 'het Zegje' te lezen.